ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓAz írásbeli kommunikáció leírása

A felhasználónak a mindennapi életéhez kapcsolódó, leíró, illetve elbeszélő jellegű fogalmazást kell írnia szótár nélkül, irányítási szempontok szerint.

A fogalmazás terjedelmét tekintve kb. 200 szó, műfaja lehet hivatalos vagy baráti levél, blog bejegyzés, újságcikk, esszé vagy panaszlevél. A feladat megírására 30 perc áll a felhasználó rendelkezésére. Feladatát a START gomb megnyomásával indítja el.

Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) hibátlan/megfelelő/pontatlan
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) jól tagolt/következetlen/értelemzavaró
Szókincs (terjedelme és változatossága) változatos/adekvát/korlátozott
Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) találó/helyénvaló/szegényes
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) könnyed/kielégítő/akadozó

Ami a javítást illeti:

Az ECL-elearning, írásbeli kommunikáció esetében a javítás és a pontozás elektronikusan, korrektúrával történik. A javított (korrektúrázott) anyagot 72 órán belül megtalálja a felhasználó a profiljában. Ez abban az esetben is így történik, ha a felhasználó anélkül nyomta meg az ÉRTÉKELÉS gombot, hogy befejezte volna a feladatot. A feladatot akkor is automatikusan elküldjük korrektúrázni, ha nem sikerül 30 percen belül végeznie a megírásával.