ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓAz írásbeli kommunikáció leírása

A felhasználónak a mindennapi életéhez kapcsolódó, leíró, illetve elbeszélő jellegű fogalmazást kell írnia szótár nélkül, irányítási szempontok szerint.

A fogalmazás terjedelmét tekintve kb. 200 szó, műfaja lehet hivatalos vagy baráti levél, blog bejegyzés, újságcikk, esszé vagy panaszlevél. A feladat megírására 30 perc áll a felhasználó rendelkezésére. Feladatát a START gomb megnyomásával indítja el.

Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) változatos nyelvtani szerkezetek, némi hibával / megértést nem akadályozó hibák / megértést akadályozó, súlyos hibák
Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás) jól tagolt, pontos / következetlen, pontatlan / tagolatlan, értelemzavaró
Szókincs (terjedelme és változatossága) változatos, odaillő / néhány nem odaillő szó / korlátozott, hibás
Stílus, szövegfelépítés (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat) logikusan felépített / felépítésében némileg következetlen / tartalom nehezen követhető
Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) minden szempontot jól kifejt / a szempontokat részben fejti ki / befejezetlen, másról írt

Ami a javítást illeti:

Az ECL-elearning, írásbeli kommunikáció esetében a javítás és a pontozás elektronikusan, korrektúrával történik. A javított (korrektúrázott) anyagot 72 órán belül megtalálja a felhasználó a profiljában. Ez abban az esetben is így történik, ha a felhasználó anélkül nyomta meg az ÉRTÉKELÉS gombot, hogy befejezte volna a feladatot. A feladatot akkor is automatikusan elküldjük korrektúrázni, ha nem sikerül 30 percen belül végeznie a megírásával.